star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 85.000 onafhankelijke ervaringen.

119 Omgevingswet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Financieel recht, Juridisch advies, Juridische vaardigheden, Handhaving, Fiscaal recht, Beschermingsbewind, Grondbeleid, Vastgoedrecht en Appartementsrecht en Griffier.

Bekijk ook: Financieel recht, Juridisch advies en Juridische vaardigheden.

check_box_outline_blank

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 3 december 2019 in Buitenplaats De Heiligenberg, Leusden

De ruimte in Nederland is schaars. Er is ruimte nodig voor woningen, wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. De ruim…

check_box_outline_blank

Van Wabo naar Omgevingswet - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 26 november 2019 in La Vie, Utrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in 2010 in werking getreden en zal uiteindelijk in de Omgevingswet opgenomen worden. Da…

check_box_outline_blank

Omgevingsaspecten in ruimtelijke plannen - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
Startgarantie
date_rangeDinsdag 19 november 2019 in La Vie, Utrecht

Het bestemmingsplan is het integrale afwegingskader voor keuzes met ruimtelijke consequenties. Dit integrale kade wordt in de komende Omgev…

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Wabo en ontwikkelingen Omgevingswet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeMaandag 9 december 2019 in Utrecht en 2 andere data

* * * * De actualiteitencursus van 9 december gaat gegarandeerd door! * * * * Actuele ontwikkelingen Wabo en omgevingsrecht Als juridisch p…

check_box_outline_blank

Verdiepingscursus Natuurbeschermingsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDonderdag 4 juni 2020 in Locatie nog niet bekend

* * * De cursus met startdatum 30 oktober gaat gegarandeerd door * * * Het natuurbeschermingsrecht is volop in beweging. Op 1 januari 2017 …

check_box_outline_blank

Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

Logo van VU VASS
placeAmsterdam

Het werkterrein van gemeenten wordt uitgebreider en complexer: in het sociale domein vanwege de decentralisaties, in het fysieke domein van…

check_box_outline_blank

Omgevingsrecht

Logo van Vastgoed Business School
date_rangeWoensdag 16 september 2020 in Utrecht

In deze module staat het omgevingsrecht centraal. Binnen het omgevingsrecht wordt gefocust op ruimtelijke ordening. Nadat de Wet ruimtelijk…

check_box_outline_blank

Masterclasses Actualiteiten

Logo van Vastgoed Business School
placeAmsterdam, Antwerpen en 4 andere regio's

In deze Reeks Masterclasses bieden wij verschillende masterclasses aan op verschillende actuele onderwerpen. Al deze masterclasses zijn bes…

check_box_outline_blank

Studiedag Omgevingsvergunning / Omgevingswet / Omgevingsplan

Logo van SPRYG Real Estate Academy
placeBrussel, Den Haag en 1 andere regio

De eerste praktijkervaringen met omgevingsvergunningen zijn opgedaan. Vergunningverleners zijn druk met het opstellen van omgevingsplannen …

check_box_outline_blank

De Omgevingswet in de praktijk

Logo van Bender
date_rangeWoensdag 18 maart 2020 in Utrecht

Met de komst van de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bun…

check_box_outline_blank

De energietransitie binnen de Omgevingswet

Logo van Bender
date_rangeDinsdag 11 februari 2020 in Utrecht en 1 andere datum

In deze cursus staat de volgende vraag centraal; Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet een bijdrage leveren aan de maatschappelijk…

check_box_outline_blank

Basiscursus Omgevingsrecht - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 12 december 2019 in La Vie, Utrecht

Het omgevingsrecht regelt de omgeving waarin wij leven. Het gaat over milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is …

check_box_outline_blank

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen

In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet e…

check_box_outline_blank

Actualiteiten omgevingsrecht - Milieu- en Omgevingsrecht - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 17 december 2019 in Buitenplaats De Heiligenberg, Leusden

De meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht Het stelsel van het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Op vee…

check_box_outline_blank

Basiscursus Bestemmingsplannen

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 14 mei 2020 in La Vie, Utrecht

Het bestemmingsplan is volgens de Wro het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. Hierin zijn de gemeentelijke regels opgeno…