business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

61 Gezondheidsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

HBO Hoger / Advanced management voor Zorg en Welzijn met erkend diploma

Logo van Ogive Opleidingen en Trainingen
date_rangeDinsdag 16 juni 2020 in Amsterdam en 1 andere datum

HBO Hoger / Advanced management voor Zorg en Welzijn Deze HBO opleiding Hoger / Advanced management in Zorg en Welzijn is speciaal ontwikke…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wlz: het juridisch kader, de praktijk en actualiteiten

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeWoensdag 23 september 2020 in Utrecht

In deze basiscursus behandelen we het systeem en de structuur van de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook bekijken we de rollen van instanties al…

check_box_outline_blank

Ademluchdrager Herhaling (SOG)

Logo van Jonkman Opleidingen
placeBreda, Middelburg en 2 andere regio's

Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor medewerkers die onafhankelijke adembescherming dienen te dragen bij de uitvoering van hun werkzaamhe…

check_box_outline_blank

Middle Manager Practitioner Zorg en Welzijn

Logo van Ogive Opleidingen en Trainingen
placeAmsterdam, Antwerpen en 10 andere regio's

Examen voorbereiding De opleiding Middlemanager practitioner zorg en welzijn biedt een totaaloverzicht en de meest essentiële kennis en vaar…

check_box_outline_blank

Post HBO Hoger management in Zorg en Welzijn (Post-HBO)

Logo van Ogive Opleidingen en Trainingen
placeAmsterdam, Den Haag en 7 andere regio's

Post-HBO Hoger management in Zorg en Welzijn Deze opleiding Post HBO Hoger Management in Zorg en Welzijn is speciaal ontwikkeld voor manage…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDonderdag 2 april 2020 in Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus verplichte zorg (BOPZ, Wvvgz, Wzd, Wfz)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDinsdag 26 mei 2020 in Utrecht en 1 andere datum

Overgang Bopz naar Wvggz en WZD, gecombineerd met actuele jurisprudentie Bopz Op 1 januari 2020 treden de wet Verplichte geestelijke gezond…

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Wmo en Wlz

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDinsdag 7 april 2020 in Utrecht

Cursus actuele thema’s Wmo en Wlz Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied v…

check_box_outline_blank

Basiscursus Kwaliteit, toezicht en tuchtrecht in de gezondheidszorg

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeMaandag 20 april 2020 in Utrecht en 1 andere datum

Ook wordt de tuchtrechtprocedure in de zorg besproken (Wet BIG). Er is daarbij onder meer aandacht voor het doel, de grondslag, de norm(ontw…

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus gezondheidsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeWoensdag 27 mei 2020 in Utrecht

In het gezondheidsrecht wordt continu gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het versterken van de rechtspositie van de p…

check_box_outline_blank

Cursus Wet Forensische Zorg

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDinsdag 22 september 2020 in Utrecht

BOPZ vervangen door Wfz, Wvggz en Wzd Op 1 januari treedt de Wet forensische zorg (Wfz) in werking. De Wfz is één van de drie wetten die de…

check_box_outline_blank

Masterclass Sociale Zekerheid

Logo van Learncare
date_rangeDinsdag 2 juni 2020 in Utrecht en 2 andere data

InleidingSociale Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke p…

check_box_outline_blank

Masterclass Zorgstelsel

Logo van Learncare
date_rangeDinsdag 2 juni 2020 in Utrecht en 1 andere datum

InleidingIn 2015 is er veel in ons zorgstelsel gewijzigd. De AWBZ (Algemeen Wet Bijzondere Ziektekosten) is vervangen door de Wlz (Wet lang…

check_box_outline_blank

Webinar Sociale Zekerheid

Logo van Learncare

Webinar Sociale zekerheid Sociale Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen v…

check_box_outline_blank

Webinar Zorgstelsel

Logo van Learncare

Webinar zorgstelsel Elk jaar wijzigt de zorg in Nederland. Als sociaal financiële hulpverlener is het belangrijk om goed op de hoogte te zi…