post hbo Beschermingsbewind

Niveau
Tijdsduur
Logo van Praktikos
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,5 Praktikos heeft een gemiddelde beoordeling van 7,5 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9
Gemiddeld cijfer voor post hbo Beschermingsbewind
Gebaseerd op 2 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
Carlo van Langen
Bewindvoerder
8
post hbo Beschermingsbewind

"Ik vond het een goede opleiding.
De afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden in module 4 vond ik goed.
Een verbeterpunt voor module 4 vond ik dat er weinig opdrachten tussen de lessen zaten.

Ik vond de module klantcontact goed en dan met name de mogelijkheden om te oefenen met acteurs." - 28-05-2019 16:44

"Ik vond het een goede opleiding. De afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden in module 4 vond ik goed. Een verbeterpunt voor mod… alles lezen - 28-05-2019 16:44

Dank Carlo!

- 28-05-2019 16:44

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

De opleiding begint met de Post HBO startmodule, deze legt de basis voor één of beide specialisatie modules Beschermingsbewind en Professioneel mentorschap.
De startmodule en de specialisatiemodule samen leveren een geaccrediteerd Post HBO diploma Beschermingsbewind en/of Professioneel mentorschap op.
De diploma’s worden ingeschreven bij het CPION en zijn geaccrediteerd door stichting PostHBO Nederland.

De startmodule bestaat uit de volgende lesdagen:

Juridisch en Maatschappelijk kader
Het juridisch kader behandelt het hele scala aan mogelijkheden en onderlinge verschillen tussen schuldhulpverlening (preventief en curatief), WSNP, beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Het is noodzakel…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

De opleiding begint met de Post HBO startmodule, deze legt de basis voor één of beide specialisatie modules Beschermingsbewind en Professioneel mentorschap.
De startmodule en de specialisatiemodule samen leveren een geaccrediteerd Post HBO diploma Beschermingsbewind en/of Professioneel mentorschap op.
De diploma’s worden ingeschreven bij het CPION en zijn geaccrediteerd door stichting PostHBO Nederland.

De startmodule bestaat uit de volgende lesdagen:

Juridisch en Maatschappelijk kader
Het juridisch kader behandelt het hele scala aan mogelijkheden en onderlinge verschillen tussen schuldhulpverlening (preventief en curatief), WSNP, beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Het is noodzakelijk om hier een goed beeld van te vormen omdat er in de praktijk veel onduidelijkheden blijken te zijn over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mogelijkheden. Tegelijk wordt hierbij de maatschappelijke context behandeld van het werkveld, het kunnen duiden van de ontwikkelingen in de afgelopen decennia is noodzakelijk om een goed besef te hebben van wat er speelt.

Eindtermen: de deelnemer:

 • is in staat het juridisch kader van het werkveld te duiden
 • begrijpt de maatschappelijke context van het werkveld
 • kan aan de hand van casuïstiek onderbouwd aangeven welke maatregel past in verschillende cases.

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van een schriftelijke eindtoets en een praktijkopdracht. Als hulpbron bij de toetsing kunnen wetteksten worden gebruikt.

Leeractiviteiten:
Begeleid: deelnemers krijgen het studiemateriaal digitaal aangeboden. In het materiaal zit een aantal opdrachten die moeten worden gemaakt. Het bespreken ervan vindt plaats in de werkcolleges tijdens de contactdagen.
Onbegeleid: de deelnemers lezen en bestuderen het studiemateriaal en maken een aantal opdrachten.
Zelfstudie: c.a. 20 uren.

Beroepsethiek
De module beroepsethiek behandelt als basis de ethiek, met name rechtsethiek en zorgethiek, die gaat worden toegepast in de beroepsethiek van de (financiële)zorgverlener. Het gaat daarbij om het onderscheiden van praktische en juridische problemen binnen het werkveld van de (financiële) zorgverlener. Daarbij wordt inzichtelijk hoe een beeld kan worden gevormd van de morele keuzes die moeten worden gemaakt in de (financiële) zorgverlening. Tevens gaat het herkennen en erkennen van spanning tussen eigen overtuigingen en die van anderen. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het feit hoe de keuzes worden verdedigd tegenover anderen zoals bijvoorbeeld cliënten, rechters en schuldeisers.

Eindtermen: de deelnemer:

 • kan reflecteren op het eigen handelen
 • kan het eigen handelen beargumenteren
 • kan in dilemma’s een eigen positie innemen
 • kan in contact met derden zijn positie gestalte geven
 • kan vanuit zijn positie zijn grenzen bewaken
 • is in staat om onder morele druk het werk uit te voeren

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van het schrijven van een paper, uiterlijk 3 weken voor het examen. Hulpbronnen kunnen naar eigen inzicht worden gebruikt.

Leeractiviteiten:
Begeleid: deelnemers krijgen het studiemateriaal digitaal aangeboden. Het bespreken en bediscussiëren ervan vindt plaats tijdens de contactdagen.
Onbegeleid: de deelnemers lezen en bestuderen het studiemateriaal en leveren de paper digitaal aan.
Zelfstudie: c.a. 20 uren.

Klantencontact
De inhoud van deze module is noodzakelijk om het werk als financieel zorgverlener goed uit te kunnen voeren. Klantencontact is belangrijk om de verworven kennis over te brengen naast commitment, contact, begeleiding en coaching van klant. Er wordt één contactdag besteed aan gespreksvoering, één dag aan beïnvloeden, commitment en begeleiden van cliënten, één dag aan grensoverschrijdend gedrag, één dag aan schriftelijke communicatie en conflicten en één dag aan psychiatrische ziektebeelden en verslaving.

Eindtermen: de deelnemer kan:

 • een intakegesprek met een cliënt voeren en alle relevante informatie verzamelen
 • contact opbouwen met een cliënt
 • in voor de cliënt begrijpelijke bewoordingen uitleggen wat er gaat gebeuren
 • slecht nieuws brengen op een acceptabele wijze
 • de cliënt een gefundeerd en passend advies geven
 • is in staat een cliënt te motiveren
 • in het contact met de cliënt commitment verwerven
 • grenzen aangeven
 • adequaat reageren op grensoverschrijdend gedrag
 • de belangrijkste psychiatrische stoornissen herkennen en daar op reageren
 • brieven, mails, rapporten, memo’s en pleitnota’s in foutloos Nederlands op papier stellen
 • het taalgebruik in zijn brieven, mails, rapporten, memo’s en pleitnota’s afstemmen op de ontvanger, zijn brieven, mails, verzoekschriften en pleitnota’s op een functionele en aantrekkelijke wijze vorm geven
 • kent de basisbegrippen uit de theorie over conflicten
 • kent de verschillende conflictstijlen; kan deze herkennen en omschrijven
 • kan aangeven wat de meest adequate conflictstijl is in een bepaalde conflictsituatie en kan deze toepassen
 • en heeft inzicht in de eigen conflictstijl en kan deze beschrijven en analyseren

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van het schrijven van een paper plus een assessment tijdens de examendag.

Leeractiviteiten:
Begeleid: deelnemers krijgen het studiemateriaal digitaal aangeboden. In het materiaal zitten een aantal opdrachten die gemaakt moeten worden. Het bespreken ervan vindt plaats tijdens de contactdagen.
Onbegeleid: de deelnemers lezen en bestuderen het studiemateriaal en leveren gemaakte opdrachten digitaal aan.
Zelfstudie: c.a. 30 uren.

Daarna volgt de module beschermingsbewind IFZ:
Deze module is het tweede onderdeel van de Post HBO opleiding Beschermingsbewind. De Post HBO startmodule en deze specialisatiemodule samen leveren een geaccrediteerd Post HBO diploma Beschermingsbewind op. De module kan ook los gevolgd worden, deelnemers ontvangen dan een certificaat.
De module wordt verzorgd in 6 contactdagen. Voor zelfstudie zijn ongeveer 50 uren nodig. Het betreft het bestuderen van de stof en het maken van een aantal opdrachten.

De module Beschermingsbewind vormt de basis van het inhoudelijke deel van het werk van de bewindvoerder. Aan de orde komen inhoudelijke aspecten als dossieranalyse, het opstellen van een budgetplan en boedelbeschrijving. Ook fiscale aspecten en incasso en beslaglegging worden behandeld. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor de randvoorwaardelijke zaken als rekening en verantwoording en financiering van de activiteiten van de bewindvoerder. Tevens zal uitgebreid jurisprudentie worden besproken. Als opbouw voor de module is het stappenplan als uitgangspunt genomen.
Tijdens een van de dagen komt specifiek het onderdeel Belastingen aan de orde. Tevens is er een Capita Selecta praktijkdag opgenomen. Dit houdt in dat vier deskundigen die dag langskomen om over hun ervaringen te vertellen met beschermingsbewind. Vanuit hun beroep hebben zij raakvlakken met beschermingsbewind met betrekking tot hun dienstverlening. De deskundigen zijn:
* mr. Gea Haak (Notariaat Zuidlaren, Erfrecht en Personen & Familierecht);
* Patrick Wittebrood (gerechtsdeurwaarder);
* Gea de Groot en Henk Pieters (mentoren van Zorgkrachtondersteuning).

Eindtermen: de deelnemer:

 • begrijpt de wet- en regelgeving en weet deze in de praktijk toe te passen.
 • is in staat stapsgewijs alle onderdelen van het proces van beschermingsbewind te beschrijven.
 • is in staat alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren, zoals aan- en verkoop onroerend goed en afwikkeling nalatenschappen.
 • is in staat om de relatie met andere wetgeving goed te beoordelen en toe te passen. (bv: Belastingwetgeving en de Wet Werk & Bijstand)
 • is in staat om een dossier te analyseren op basis van een checklist.
 • is in staat een dossier aan te leggen.
 • is in staat aan de hand van een dossier een plan van aanpak te maken.
 • is in staat het plan van aanpak te bespreken met een cliënt.
 • is in staat om relevante taken op het gebied van Belastingwetgeving uit te voeren.
 • is in staat om de relatie met andere wetgeving goed te beoordelen en toe te passen. (bv: Belastingwetgeving en de Wet Werk & Bijstand)

Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van een schriftelijke eindtoets en praktijkopdrachten die gemaakt moeten worden. Als hulpbron bij de toetsing kunnen digitale tools die vanaf de site te downloaden zijn, worden gebruikt .

Leeractiviteiten:
Begeleid: de deelnemers krijgen het studiemateriaal digitaal aangeboden. In het materiaal zitten een aantal opdrachten die gemaakt moeten worden. Deze moeten schriftelijk of via mail bij de docent aangeleverd worden. Het bespreken er van vindt plaats tijdens de contactdagen.
Onbegeleid: de deelnemers lezen en bestuderen het studiemateriaal en leveren gemaakte opdrachten digitaal aan.

9
Gemiddeld cijfer voor post hbo Beschermingsbewind
Gebaseerd op 2 ervaringen
starstarstarstarstar_border
Carlo van Langen
Bewindvoerder
8
post hbo Beschermingsbewind

"Ik vond het een goede opleiding.
De afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden in module 4 vond ik goed.
Een verbeterpunt voor module 4 vond ik dat er weinig opdrachten tussen de lessen zaten.

Ik vond de module klantcontact goed en dan met name de mogelijkheden om te oefenen met acteurs." - 28-05-2019 16:44

"Ik vond het een goede opleiding. De afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden in module 4 vond ik goed. Een verbeterpunt voor mod… alles lezen - 28-05-2019 16:44

Dank Carlo!

- 28-05-2019 16:44
starstarstarstarstar
Elske McCardell
10
post hbo Beschermingsbewind

"Hele goede opleiding. Van A tot Z leer je alles wat je moet weten. Veel praktijk info. Hele intensieve gesprekstechniek training met echte acteurs. Veel stof en je moet echt studeren voor het examen, maar daarvoor volg je ook een opleiding. " - 28-05-2019 13:47

"Hele goede opleiding. Van A tot Z leer je alles wat je moet weten. Veel praktijk info. Hele intensieve gesprekstechniek training met echte a… alles lezen - 28-05-2019 13:47

Dank Elske!

- 28-05-2019 13:47

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.