HBO-bachelor Bedrijfskunde (deeltijd)

Niveau
Tijdsduur
Logo van Hogeschool van Amsterdam Faculteit Business en Economie
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Hogeschool van Amsterdam Faculteit Business en Economie heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 2 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Hogeschool van Amsterdam Faculteit Business en Economie biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Amsterdam

Beschrijving

Investeren in uw toekomst en een nieuwe professionele weg in slaan? Uw positie op de arbeidsmarkt versterken? Schrijf u in voor een economische deeltijdopleiding en start in september of februari.

Met een praktijkgerichte deeltijdstudie investeert u in uw toekomst en vergroot u uw waarde voor een organisatie. Vakkundige docenten uit het bedrijfsleven brengen u de kennis en vaardigheden bij die u direct in uw werk kunt toepassen. Daarmee werkt u ook aan uw professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Studieopbouw

Tijdens de opleiding zijn de beroepspraktijk en het ontwikkelen van competenties, twee belangrijke uitgangspunten. Bij het behalen van je studie krijg je een HBO-Bachelordiploma: Bachelor of Business Administration. 

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Door semesters parallel te volgen, kun je de studie versneld afronden. De eerste zes semesters, bestaan uit twee blokken van elk tien weken.

Bereid je voor op hoorcolleges, werkcolleges, projecten en zelfstudie. 

DE BEROEPSPRAKTIJK CENTRAAL: VANDAAG LEREN, MORGEN DOEN

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester dra…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Investeren in uw toekomst en een nieuwe professionele weg in slaan? Uw positie op de arbeidsmarkt versterken? Schrijf u in voor een economische deeltijdopleiding en start in september of februari.

Met een praktijkgerichte deeltijdstudie investeert u in uw toekomst en vergroot u uw waarde voor een organisatie. Vakkundige docenten uit het bedrijfsleven brengen u de kennis en vaardigheden bij die u direct in uw werk kunt toepassen. Daarmee werkt u ook aan uw professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Studieopbouw

Tijdens de opleiding zijn de beroepspraktijk en het ontwikkelen van competenties, twee belangrijke uitgangspunten. Bij het behalen van je studie krijg je een HBO-Bachelordiploma: Bachelor of Business Administration. 

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Door semesters parallel te volgen, kun je de studie versneld afronden. De eerste zes semesters, bestaan uit twee blokken van elk tien weken.

Bereid je voor op hoorcolleges, werkcolleges, projecten en zelfstudie. 

DE BEROEPSPRAKTIJK CENTRAAL: VANDAAG LEREN, MORGEN DOEN

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De lessen worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven en leren je een strategisch plan of implementatieplan schrijven, een veranderplan opstellen of een coachtraject ontwerpen. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek.

COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS

Om succesvol te zijn in een hbo-functie heb je naast kennis ook professionele vaardigheden nodig. Het oefenen en trainen van competenties komt daarom veelvuldig terug in colleges, workshops en projecten, maar ook op je werkplek en privé. Gedurende de hele studie ontwikkel je negen competenties. Hiervoor volg je op een woensdagavond of zaterdag college.

Studieprogramma

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters van elk een half jaar. Een half jaar is verdeeld in twee blokken, die elk 10 weken duren.

SEMESTER 1: INLEIDING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE

Je maakt kennis met de werkwijze van een organisatie, door onderzoek en observatie. Je houdt interviews, leest rapporten en verslagen.

Voor het maken van een organisatiebeschrijving, breng je stapsgewijs de organisatie waar je werkt in kaart. Tijdens werkcolleges bespreek je je vorderingen en aanpak met je docent en medestudenten.

Ondertussen volg je colleges over marketing, finance, ICT en procesmanagement. Dit helpt je bij het maken van een organisatiediagnose, met daarin een onderbouwd oordeel over de kwaliteit van de door jou onderzochte organisatie.

In dit eerste semester besteden we veel aandacht aan studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en persoonlijke professionaliteit

SEMESTER 2: LEIDINGGEVEN EN HRM

Het zijn vooral de kwaliteiten van mensen die een organisatie succesvol maken. Maar hoe organiseer en motiveer je deze mensen?

Deze vragen worden tijdens dit semester vanuit het perspectief ‘leidinggeven’ en ‘human resource management’ behandeld. Verder ontwikkel je een eigen visie hierop. Je leert hoe je diverse rollen eigen kan maken en hoe je kan reflecteren op je handelen als professional.

Daarnaast krijg je theorie en training in leidinggevende vaardigheden en oefen je je communicatieve vaardigheden. Hierbij toon je aan ook ethisch te kunnen handelen, vanuit respect voor mensen en hun gedrag.

SEMESTER 3: PROCES- EN PRESTATIEMANAGEMENT

Tegenwoordig gaan ontwikkelingen en veranderingen in bedrijven razendsnel en daardoor wordt van organisaties een grote wendbaarheid gevraagd.

Je leert in dit semester aangepaste planningen te maken in een bedrijfskundige context en leert daarnaast hoe je hierin op processen en mensen kunt sturen.

Daarvoor is het belangrijk dat je bedrijfsgegevens goed weet te analyseren. Je leert knelpunten tijdig te herkennen en benoemen en weet hoe je voorstellen kunt doen om de operationele (HR-) processen te verbeteren.

SEMESTER 4: FINANCE VOOR BEDRIJFSKUNDIGEN

Finance is een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfskunde. Het raakt alle afdelingen, functies en processen. Een goed ingerichte financiële kolom versterkt het bedrijf en zorgt dat het gezond blijft.

In semester vier wordt aandacht besteed aan die financiële kolom, met het ondernemersrisico als centraal thema. Je leert wat er in de financiële kolom gebeurt en dat een goed georganiseerde financiële kolom een belangrijke basis is voor het beheersen van ondernemersrisico.  

SEMESTER 5: PROCESOPTIMALISATIE EN BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING

Dit semester bestaat uit twee programma’s van elk 10 weken

BLOK 1: PROCESOPTIMALISATIE

De student doet een actieonderzoek waarbij in een praktijksituatie een proces wordt verbeterd. De student maakt een verslag waarin zowel het proces als de resultaten worden weergegeven. Doel is om de quick-wins direct te implementeren in de praktijk.

Vervolgens maakt de student een advies aan het management waarin de resultaten van het actieonderzoek worden vertaald naar een advies met een onderbouwde business case. In een adviesgesprek adviseert de student het management over de beoogde procesverbetering en de kosten/baten daarvan. Doel is om goedkeuring te krijgen voor de voorgestelde investering.

Een door de student te kiezen proces dient vervolgens te worden uitgewerkt van processchema tot aan een werkinstructie waarin het proces per stap wordt uitgewerkt. Hierin speciale aandacht voor input, output en procesbeheersing. Het toetsproduct is een document dat voor een buitenstaander (nieuwe medewerker) dermate helder is dat deze zonder al te veel moeite dit proces zou moeten kunnen uitvoeren.

BLOK 2: BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING

De student ontwerpt een management dashboard voor de eigen organisatie, en maakt een (functioneel) ontwerp en advies voor de automatisering van een proces. Denk hierbij aan procesautomatisering, workflow, robotisering. Alternatieven moeten worden overwogen en een advies moet worden uitgebracht, inclusief business case. De toets is een verslag van een ontwerpproces en bevat een adviesnota voor besluitvorming.

SEMESTER 6: STRATEGIE EN VERANDERMANAGEMENT

In dit laatste semester voor het afstuderen, laat je zien dat je in de beroepspraktijk professioneel kunt omgaan met complexe vraagstukken. Je analyseert waar je als organisatie op langere termijn heen wilt en ontwerpt een aanpak hoe daar te komen.

Als strateeg en veranderaar licht je de hele organisatie door. Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden door de verandercapaciteit van je organisatie te onderzoeken. Hiervoor leer je actuele modellen en theorieën die je direct kunt toepassen.

SEMESTER 7: EINDOPDRACHT

De afstudeeropdracht heeft altijd betrekking op een actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk, bij voorkeur in de organisatie waar je werkt. Je laat zien dat je als HR-professional in staat bent een gedegen onderzoek op te zetten en uit te voeren. Je levert als product een volwaardig onderzoeksrapport af, wat voldoet aan de eisen van goed onderzoek en bruikbaar is voor je organisatie. Daarnaast schrijf je een verantwoording over je werkzaamheden en kijk je kritisch naar het proces. Dit semester eindigt met een gesprek waarin je je werkstuk voor een forum van vakgenoten toelicht en verdedigt.

SEMESTER 8: HET EINDASSESSMENT PERSOONLIJKE PROFESSIONALISERING

Als professional moet je niet alleen over de juiste kennis beschikken, maar (vooral) ook over de juiste professionele vaardigheden: competenties.

Binnen dit semester leer je dat je je bewust moet zijn van de voor je werk noodzakelijke vaardigheden en hoe je er steeds beter in kunt worden. Om ergens beter in te worden, moet je kritisch naar je eigen prestaties durven kijken: reflecteren. 

Dit semester staat in het programma als afsluitend semester, maar een aantal onderdelen wordt al in een eerdere fase van de opleiding gevolgd en getoetst.

De bedoeling is namelijk dat je parallel aan en in de vakinhoudelijke semesters werkt aan je competenties en aan je persoonlijke professionaliteit. Bijvoorbeeld aan je onderzoekende vermogen, je innovatieve vermogen of je ondernemende gedrag. Ook leer je hoe je binnen een multidisciplinair team kunt samenwerken en het management het beste kunt adviseren.

Onderdelen van dit semester: 1. Startgesprek

Het startgesprek is een nulmeting voor de acht te ontwikkelen competenties. Dit zijn communiceren, ethisch vermogen, innovatief vermogen, ondernemend vermogen, ontwikkelingsgericht handelen, organiserend vermogen, samenwerken en onderzoekend vermogen. Je ontvangt na afloop een (bindend) advies voor je verdere ontwikkeling.

In het eerste halfjaar van de hoofdfase krijg je een workshop startgesprek, een workshop portfolio-opbouw en een aantal digitale testen, die je kunt gebruiken bij het schrijven van je ontwikkelplan.


2. Het tussentijds assessment

Halverwege de studie doe je een tussentijds assessment om te toetsen of je met je competentieontwikkeling op de goede weg bent. Je hebt in de tussentijd actief gewerkt aan het ontwikkelen van je competenties en het is belangrijk dat je continu reflecteert op je eigen ontwikkeling.

Na het tussentijds assessment krijgt je een (dwingend) advies mee voor je verdere ontwikkeling.

3. Het eindassessment

Als laatste onderdeel van je studie, en van het semester Persoonlijke Professionalisering, rond je de studie af met het eindassessment. Voor het eindassessment maak je een professioneel portfolio.

In je portfolio en in het eindassessment toon je aan de hand van een aantal complexe taaksituaties aan dat je inmiddels een competente HR professional bent op HBO-bachelor niveau. Dat doe je door jouw professionele handelen aan de hand van de competenties te beschrijven en er kritisch op te reflecteren.

Studiekosten

Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd, duaal, master): € 2.083

Dit tarief geldt voor alle studenten die aan de wettelijke regels voldoen wat betreft nationaliteit en nog geen eerdere graad hebben. Dit tarief geldt voor de eerste inschrijving.

Instellingscollegegeld: € 8.234

Dit tarief geldt voor studenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief. 

Studiebelasting

Studeren naast een baan en misschien zelfs een gezin, vraagt veel van je. De studiebelasting is bij onze deeltijdopleiding lager dan bij voltijd en komt neer op gemiddeld 20 uur per week, inclusief college-uren.

Collegedagen en Startdata

Starten met deze studie kan in februari en september.

Bij deze deetijdopleiding kun je kiezen op welke dagen je college volgt: dinsdag- en donderdagavond (18:40 - 22:00 uur) of de zaterdag (10:00 - 16:40 uur). Op de woensdagavond worden de hertentamens aangeboden.  

Toelatings eisen en je slagingskans

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Eventuele aanvullende eisen kun je vinden op de website. 

De deeltijdopleiding is ingericht rondom een beroep. Theorie wordt direct vertaald in beroepsproducten. De kans dat je de opleiding succesvol afrondt, is daarom groter wanneer je:

  • in een relevante sector werkt op beginnend hbo-niveau
  • redelijk zelfstandig werkt
  • regelmatig samenwerkt met collega's
  • tijdens je dagelijkse werkzaamheden in- of externe klantencontacten hebt
  • je competenties kunt ontwikkelen en beroepsproducten kunt maken
  • het Nederlands goed beheerst (instroomniveau is B2, uitstroom is C1)

Inschrijfdeadline en inschrijfstappenplan

De uiterlijkje inschrijfdatum voor deze opleiding is 31 augustus 2019. Om je inschrijving voor deze opleiding compleet te maken moet je de volgende stappen doorlopen:

  1. Bepalen of je toelaatbaar bent conform de toelatingseisen 
  2. Inschrijven via studielink
  3. Studiekeuze check 
  4. Collegegeld betalen

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Hogeschool van Amsterdam Faculteit Business en Economie, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.