Information management & Strategic Business Analysis in praktijk.

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats
Logo van CAI opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,4 CAI opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,4 (uit 241 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeCapelle a/d/ IJssel
23 sep. 2020
computer Online: Skype
sep. 2020
check_circle Startgarantie
placeTilburg
22 okt. 2020
check_circle Startgarantie
computer Online: Skype
okt. 2020
check_circle Startgarantie
placeAmersfoort
10 nov. 2020
computer Online: Skype
nov. 2020
check_circle Startgarantie
placeDen Haag
9 dec. 2020
computer Online: Skype
dec. 2020
check_circle Startgarantie

Beschrijving

Klassikale cursus in groepjes met genoeg onderlinge afstand. On-line & interactief kan altijd starten!

- Cursusprijs zonder materialen, literatuur en examen inbegrepen.
-
Soms zijn er extra lunch/diner kosten.
-
Incompany kent groepsprijzen, bel CAI voor offerte. 
-
Bij BTW vrijgegesteld inkopen is er korting.
- Kleine groep kan starten met een blended uitvoering.
- Geplande start+locatie start na overleg.
- Andere datum/locatie kan op uw verzoek worden ingepland.

Elke organisatie behoort een strategie en een visie te hebben. Dit zorgt voor focus, daadkracht en effectiviteit. Maar hoe weet je of strategische keuzes de juiste zijn? Waar en hoe kan je marktaandeel vergroten? Hoe kan je innovatie benutten? Naast strategie is het ook van belang hoe deze in acties op te zetten en hoe de informatievoorziening en informatiemanagement hierbij een ondersteunende rol kunnen spelen.

De Business Consultant (Strategic Analyst, Senior Business Analyst) en informatiemanager (CIO) zijn zich bewust van strategie, informatiebeleid en informatieplanning en hoe ICT en Business op elkaar af te stemmen. Veelal is er een Business Information Plan voor de organisatie of een…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Klassikale cursus in groepjes met genoeg onderlinge afstand. On-line & interactief kan altijd starten!

- Cursusprijs zonder materialen, literatuur en examen inbegrepen.
-
Soms zijn er extra lunch/diner kosten.
-
Incompany kent groepsprijzen, bel CAI voor offerte. 
-
Bij BTW vrijgegesteld inkopen is er korting.
- Kleine groep kan starten met een blended uitvoering.
- Geplande start+locatie start na overleg.
- Andere datum/locatie kan op uw verzoek worden ingepland.

Elke organisatie behoort een strategie en een visie te hebben. Dit zorgt voor focus, daadkracht en effectiviteit. Maar hoe weet je of strategische keuzes de juiste zijn? Waar en hoe kan je marktaandeel vergroten? Hoe kan je innovatie benutten? Naast strategie is het ook van belang hoe deze in acties op te zetten en hoe de informatievoorziening en informatiemanagement hierbij een ondersteunende rol kunnen spelen.

De Business Consultant (Strategic Analyst, Senior Business Analyst) en informatiemanager (CIO) zijn zich bewust van strategie, informatiebeleid en informatieplanning en hoe ICT en Business op elkaar af te stemmen. Veelal is er een Business Information Plan voor de organisatie of een deel van de organisatie of zelfs voor een aspectgebied binnen de organisatie om een gewenste verandering ("to-be" situation) te kunnen realiseren.

Deze 4 daagse praktijkgerichte cursus leert de deelnemer om diverse technieken en methoden te gebruiken om strategisch analyses uit te voeren. Denk aan technieken zoals SWOT, BAM, Value Chain Analysis, POPIT, Boston Matrix, CSF's en KPI's maar ook Business Motivation Model en Business Canvas. Het zijn technieken en methoden voorondersteuning van het werkgebied van de Senior Business Analyst, de CEO en CIO.
Een deeltaak betreft afstemming van business needs en informatievoorziening om invulling te kunnen geven aan deze needs.

Andere technieken zijn onder andere;
- Blue Ocean Viewpoint
- Porters Five Forces
- Anshoff's Matrix
- McKinsey 7-S model
- Leavitt's Diamond
- Value Stream & Value Proposition
- Balanced Business Score Card
- Repertory Grid
- Ishiwaka Diagram
- Stakeholder Analysis
- Cynefin Context
- RASCI & Business System Planning Matrix
- Thomas & Killman Conflict Management
- Lewin's Organisational Change
- SARAH Change Model
- Benefits Realization Approach
- CATWOE

Brochure aanvragen; a.u.b. telefoonnummer invullen want we willen even afstemmen of deze cursus bij u past.

In de cursus leert u hoe een scherpe analyse te maken en de mogelijkheden te verkennen van verschillende toekomstscenario’s waarbij u strategie en visie vertaalt naar naar doeltreffende acties. U kunt als strategische sparringpartner optreden en de organisatie, afdeling en team naar een hoger niveau tillen.

Uitvoering;  4 dagen, eens in de 2 à 3 weken een lesdag. Degene die de 4 daagse cursus volgen krijgt mits direct bij CAI ingeschreven, een 5e pre-course dag kosteloos erbij.

Examen; de vierdaagse cursus wordt afgesloten met een examen Certified Information Manager & Business Consultant/Analyst, Professional level, open boek, 2,5 uur, 30 meerkeuzen vragen, Bitexa.

Examen master extention;
Er kan een praktijkexamen opdracht in een organisatie (veelal de klant/werkgever) worden uitgevoerd door deelnemer. Er is dan een extra 1.5 dag + 3 tot 5 maanden begeleiding & coaching. Assessment en validatie door examenorganisatie Bitexa.

Doelgroep; bestemd voor iedereen die kennis wil opdoen over informatiemanagement, beleid van ICT en alignment van ICT en Business. Zoals: middle-management, informatieanalist, business consultants, adviseurs, beleidsmedewerkers, projectleiders, programmamanagers  en medewerkers die te maken hebben met ICT alignement en de informatievoorziening.

Doelstelling; De deelnemer wordt voorbereid op het ontwerpen van een visie betreffende de gewenste informatievoorziening voor een organisatie.

 • De deelnemer leert ontwerpen vanuit het beleid & behoeften van de organisatie en de mogelijkheden van ICT.
 • De deelnemer verplaatst zich in de rol van de informatiearchitect en kijkt naar een organisatie als geheel en naar de bedrijfsprocessen die daarbij een rol spelen.
 • De deelnemer onderzoekt hergebruik van processen of herinrichting van processen.
 • De deelnemer leert gebruik te maken van principes waarop organisatiebeleid en management zijn gestoeld en die het strategisch belang van IT voor de organisatie verduidelijken.
 • De deelnemer gaat beleid en doelstellingen vertalen naar architecturen die de gewenste informatievoorziening van de organisatie kunnen concretiseren. Diverse architectuurprincipes komen aan bod zodat de deelnemer deze kan gebruiken bij het ontwerpen van architecturen. 

Voorkennis & niveau; Affiniteit met beleid en strategie is een pré. HBO denkniveau wordt verwacht. Het is een HBO/post-HBO niveau cursus, mensen die een 4 daagse cursus volgen kunnen aan de pre-course dag meedoen om basiskennis op te frissen/ te verkrijgen.

Investering; zie kostenspecificaties. Let op, de bijkomende kosten voor studiematerialen en examen. Heeft u een startgarantieoptie dan start uw cursus altijd (in overleg).

Contact; voor een actueel beeld van mogelijkheden en kosten kunt u het best direct zelf contact opnemen met deze aanbieder; CAI-opleidingen te Rijswijk.

Inhoudspecificaties;

 1. De kandidaat heeft inzicht in:
  1. het verschijnsel organisatie, de organisatie als complex systeem, de organisatie en omgeving, dynamiek in organisaties;
  2. de belangrijkste denkscholen in de organisatiewetenschap (klassieke school: Taylor, Fayol, Weber, human-relationsschool, besluitvormingsbenadering, transactiekostentheorie, systeembenadering en contingentiebenadering);
  3. de procescontingentiebenadering en in de concepten van belangrijke representanten van deze benadering (Woodward, Lawrence & Lorsch, Hill, Fehlbaum & Ulrich, Galbraith, Mintzberg);
  4. het bestuursproces: betekenis van het bestuursproces, activiteiten van het organisatiebestuur, ‘management by’-technieken;
  5. het besluitvormingsproces: besluitvorming in organisaties, besluitvorming als rationeel proces, besluitvorming in de praktijk, niet-rationele besluitvormingsmodellen, groepsbesluitvorming;
  6. het informatie- en communicatieproces: Informatie- en communicatieprocessen in de organisatie, informatieplanning, ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, bepaling van de informatiebehoefte;
  7. de effectiviteit van bedrijfsbestuur: bestuurlijke doelmatigheid, balanced scorecard, INK-modelen is in staat deze concepten en theorieën toe te passen op een praktijksituatie. 

    Organisatievariabelen:

 1. De kandidaat heeft vaardigheid in het toepassen van variabelen (volgens Heijnsdijk) van de organisaties.
 2. De kandidaat kan in een gegeven situatie de volgende variabelen beoordelen en/of invullen:
  strategische variabelen: product/marktcombinatie, marketingmix, netwerkgedrag, samenwerking of concurrentie; ontwerpvariabelen: arbeidsdeling, horizontale taakverdeling, horizontale (de)centralisatie, delegatie, informatiesystemen; stuurvariabelen: standaardisatie, formalisatie, stijlen van leiding geven, planning- en controleproces, opleiding en vorming, organisatiecultuur, teammanagement en overige integratiemethoden.
 3. De kandidaat heeft vaardigheid in het typeren van een organisatie (volgens Heijnsdijk) en kan deze typering toelichten met behulp van de organisatiekenmerken (organisatievariabelen, contingentievariabelen en de culturele en politieke dimensies).
 4. De kandidaat kan in een gegeven situatie de organisatie typeren naar één van de volgende organisatietypen: missionaire organisatie, bureaucratische organisatie, professionele organisatie, entrepreneursorganisatie, divisie-organisatie, politieke organisatie.
 5. De kandidaat heeft inzicht in de volgende bedrijfsfuncties (volgens Heijnsdijk): commerciële functie, productie- en logistieke functie, personele functie, financiële en administratieve functie en de informatiefunctie in de organisatie.
 6. De kandidaat heeft vaardigheid in het beoordelen van de benodigde informatie voor de uitvoering van de bedrijfsfuncties. De kandidaat kan in een gegeven situatie: 1 uitgaande van het type organisatie en de gegeven situatie het doel, de taken en de organisatorische plaats van een bedrijfsfunctie beschrijven; 2 vaststellen of de informatie toereikend is voor de uitvoering van de bedrijfsfunctie; 3 aangeven welke informatie ontbreekt, indien de informatie niet toereikend is; 4 aangeven welke gegevens hiervoor moeten worden geregistreerd; 5 de onderlinge relaties aangeven tussen de informatiesystemen die behoren bij de respectievelijke bedrijfsfuncties.
 7. De kandidaat heeft inzicht in aspecten die van belang zijn bij het vitaliseren van organisaties: kenmerken van vitale organisaties, beïnvloeding van de spanningsbalans, de manager als jongleur; de kandidaat is in staat om deze inzichten in praktijksituaties toe te passen. 

    Beleid van de organisatie:

 1. De kandidaat heeft vaardigheid in het strategieformuleringsproces.
 2. De kandidaat kan in een gegeven situatie (volgens Heijnsdijk); 1 onderscheid en samenhang aangeven tussen: missie, doelen en strategie van een organisatie; 2 de diverse belanghebbenden in een organisatie onderkennen; 3 de verschillende stappen van het strategieformuleringsproces beschrijven; 4 aangeven welke van de verschillende manieren van strategische planning het best geschikt is; 5 een SWOT-analyse uitvoeren en de hiervan afgeleide strategieën formuleren.
 3. De kandidaat heeft inzicht in de kerncompetentie (volgens Prahalad & Hamel) van de organisatie.
 4. De kandidaat kan in een gegeven situatie 1 onderscheid en samenhang aangeven tussen: concurrentievermogen van een onderneming op de lange termijn kerncompetenties kernproducten, eindproducten. 2 aan de hand van de door Prahalad & Hamel gestelde criteria de kerncompetentie van een onderneming aangeven;

    De Balanced Scorecard:

 1. De kandidaat heeft inzicht in het besturingsconcept van de organisatie.
 2. De kandidaat kan met behulp van de Balanced Scorecard de missie en visie van de organisatie vertalen in (interne) zoekvelden per onderkend perspectief (financieel, klant-, interne organisatie en innovatie);
 3. De kandidaat kan  in een gegeven situatie de Balanced Scorecard toepassen, de zoekvelden vastleggen en de meetbare indicatoren afleiden.

    Bedrijfsprocessen van de organisatie:

 1. De kandidaat heeft inzicht in de doelen en principes voor het proces(her)ontwerp (volgens Hammer).
 2. De kandidaat heeft inzicht in het standaardisatie van bedrijfsprocessen (volgens Davenport).

    Rol en belang van Informatietechnologie:

 1. De kandidaat heeft inzicht in het gebruik van het strategisch raster (volgens McFarlan).
 2. De kandidaat kan van een bepaald bedrijf de positie van het bedrijf met betrekking tot informatietechnologie aan de hand van het strategisch raster aangeven.
 3. De kandidaat heeft vaardigheid in de waardeketen (volgens Porter) van een bepaald bedrijf en kan de strategische betekenis van informatietechnologie aangeven.
 4. De kandidaat kanvoor een bepaald bedrijf de waardeketen beschrijven.
 5. aan de hand van de waardeketen van een bepaald bedrijf de strategische betekenis van informatietechnologie voor het bedrijf opstellen.
 6. De kandidaat heeft inzicht in het concurrentiepatroon (volgens Porter) van een bepaald bedrijf en kan de strategische mogelijkheden van informatietechnologie aangeven.
 7. De kandidaat kanvoor een bepaald bedrijf het concurrentiepatroon aan de hand van de vijf krachten beschrijven.
 8. aan de hand van het concurrentiepatroon van een bepaald bedrijf de strategische mogelijkheden van informatietechnologie aangeven.
 9. De kandidaat heeft inzicht in de verschillende alignment perspectieven volgens Henderson & Venkatraman.
 10. De kandidaat heeft inzicht in het belang van IT  en heeft kennis van de discussie gebaseerd op het artikel van Carr: IT doesn’t matter.
 11. De kandidaat kan beoordelen in hoeverre de adviezen van Carr van toepassing zijn op een casus, mede gerelateerd aan de positie van de organisatie in de casus in het strategisch raster van McFarlan. 

     Informatiemanagement:

 1. De kandidaat heeft inzicht in de redenen, taken en rol van het informatiemanagement (Earl).
 2. De kandidaat kan in een gegeven situatie de redenen voor het invullen van de functie informatiemanagement beschrijven.
 3. de taken van het informatiemanagement beschrijven.
 4. het strategisch raster van McFarlan toepassen.
 5. De kandidaat heeft inzicht in het negenvlaksmodel van Maes.
 6. De kandidaat kan in een gegeven situatie beargumenteren welke rol van een CIO of informatiemanager het meest van belang is.
 7. het negenvlaksmodel toepassen en met suggesties voor verbetering met betrekking tot de afstemming tussen ICT en bedrijfsbeleid komen.
 • Strategieproces;
  de manier waarop strategieën tot stand komen. In een aantal vragen is het strategieproces gericht op het hoe, wie en wanneer van de strategie - hoe moet en moet de strategie worden gemaakt, geanalyseerd, gedroomd, geformuleerd, geïmplementeerd, gewijzigd en gecontroleerd; wie is betrokken; en wanneer vinden de noodzakelijke activiteiten plaats?
 • Strategie-inhoud;
  het product van een strategieproces. In een vraag geformuleerd, gaat de inhoud van de strategie over wat van strategie - wat is, en zou moeten zijn, de strategie voor het bedrijf en elk van zijn samenstellende eenheden?
 • Strategische context;
  de set van omstandigheden waaronder zowel het strategieproces als de strategie-inhoud worden bepaald. In een vraag gesteld, is de strategiecontext gericht op het waar van de strategie - waar, dat is in welk bedrijf en welke omgeving, het strategieproces en de inhoud van de strategie zijn ingebed.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met CAI opleidingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.