business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

26 opleidingen WMO consulent

Bekijk ook: Jeugdconsulent, Jeugdwet, Maatschappelijk werker en Maatschappelijke Zorg.

Bekijk ook: Jeugdconsulent, Jeugdwet en Maatschappelijk werker.

check_box_outline_blank

(Basisopleiding) Wmo Consulent 2.0

Logo van Kenniscentrum WMO
1 gegarandeerde startdatum
date_rangeDinsdag 8 oktober 2019 in 's-Hertogenbosch en 4 andere data

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijk ondersteuning is dat iedereen moet meedoen in de samenleving. Dit vraagt om een zorgvuldige ind…

check_box_outline_blank

Online opleidingen Wmo consulent en Jeugdconsulent

Logo van WWZ Academie

VOOR WIE? Ben je op zoek naar een baan of een andere baan? De WWZ Academie helpt je echt verder met actieve ondersteuning naar werk, in sam…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Wmo

Logo van SOSV Opleidingen
date_rangeDonderdag 13 februari 2020 in Utrecht, Regardz La Vie

Inleiding In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijk…

check_box_outline_blank

Wmo en de begeleiding

Logo van Bender
date_rangeWoensdag 2 oktober 2019 in Bender, Orteliuslaan 879 in Utrecht Papendorp

Weet hoe de verschillende vormen van ondersteuning kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid De gemeente is binnen de Wmo verantwoordelijk vo…

check_box_outline_blank

Korte online cursussen Regelgeving Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Logo van WWZ Academie

De korte online cursussen Regelgeving Wmo, Regelgeving Jeugdwet en Regelgeving Participatiewet zijn bedoeld voor iedereen die kennis wil he…

check_box_outline_blank

WMO consulent

Logo van Inholland Academy
date_rangeVrijdag 10 januari 2020 in Alkmaar

Problematiek bij kwetsbare burgers aanvoelen en oplossen Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit. Zij zijn er vera…

check_box_outline_blank

Doe de test: Is het beroep van Wmo consulent iets voor jou?

Logo van WWZ Academie

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo consulent? Doe de test! Met deze test kun je zien of het beroep van Wmo consulent iets voor jou is. A…

check_box_outline_blank

Training 'Het juridisch kader van de Wmo'

Logo van Kenniscentrum WMO

Deze training richt zich op het juridische kader van de Wmo. Wat moet je weten om de Wmo uit te kunnen leggen aan je cliënt en om deze juis…

check_box_outline_blank

Senior Wmo Consulent 2.0

Logo van Kenniscentrum WMO
date_rangeMaandag 7 oktober 2019 in Meppel

Door de decentralisatie van persoonlijke verzorging en begeleiding krijgt de Wmo consulent te maken met een nieuwe doelgroep. Deze doelgroe…

check_box_outline_blank

Training 'Het keukentafelgesprek en claimvoorkomend communiceren'

Logo van Kenniscentrum WMO

Tijdens deze training ga je in gesprek; het gesprek is een van de pijlers van het vak van Wmo consulent! Het vak van Wmo consulent vraagt v…

check_box_outline_blank

Training ‘Het schrijven van rapportages en beschikkingen’

Logo van Kenniscentrum WMO

Als Wmo consulent moet u op basis van een intakegesprek en rapportage een beschikking schrijven die voldoet aan alle eisen die de wet daara…

check_box_outline_blank

Training 'Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning'

Logo van Kenniscentrum WMO

Training “Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning” Deze training richt zich op hulp in de huishouding in het kader van de Wmo. Het i…

check_box_outline_blank

Training 'Indicatiestelling Woningaanpassingen'

Logo van Kenniscentrum WMO

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijk ondersteuning is dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Dit vraagt om een zorgvul…

check_box_outline_blank

Training ‘Indicatiestelling wonen, rolstoel en vervoer’

Logo van Kenniscentrum WMO

Tijdens de training wordt aandacht besteedt aan drie belangrijke werkgebieden binnen de Wmo; namelijk wonen, rolstoelen en vervoer. Hierbij…

check_box_outline_blank

Training 'Indicatiestelling begeleiding'

Logo van Kenniscentrum WMO

Deze training is bedoeld voor zowel beginnend Wmo consulenten als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Wmo consulent. Doel van de trainin…