Effectieve communicatie, klantgericht gespreksvoering

Type product
Tijdsduur
Trainer
Astrid Anna Kuin
Logo van Coaching in Organisatie

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Effectieve communicatie, klantgericht gespreksvoering

Training klantgerichte gespreksvoering: Effectief communiceren voor professionals die dagelijks in contact zijn met klanten en hun gesprekstechnieken willen trainen met behulp van voorbeelden vanuit de praktijk. Deze training klantgerichte gespreksvoering is een In Company training en ondersteunt in het klantgericht handelen en effectieve communicatie. In Company Training, maatwerkprogramma en aantal dagdelen afgestemd op behoefte en wensen klant. Nu ingesteld op standaard 2 dagen.

Effectief communiceren: leren gesprekstechnieken optimaal in te zetten naar de patiënt. Gesprekstechnieken positief en optimaal ingezet worden om tot een zo …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Effectieve communicatie, klantgericht gespreksvoering

Training klantgerichte gespreksvoering: Effectief communiceren voor professionals die dagelijks in contact zijn met klanten en hun gesprekstechnieken willen trainen met behulp van voorbeelden vanuit de praktijk. Deze training klantgerichte gespreksvoering is een In Company training en ondersteunt in het klantgericht handelen en effectieve communicatie. In Company Training, maatwerkprogramma en aantal dagdelen afgestemd op behoefte en wensen klant. Nu ingesteld op standaard 2 dagen.

Effectief communiceren: leren gesprekstechnieken optimaal in te zetten naar de patiënt. Gesprekstechnieken positief en optimaal ingezet worden om tot een zo goed mogelijke relatie met de klant ook bij problemen, te komen, vanuit respect, openheid en gelijkwaardigheid. Klantgerichtheid, resultaat en doelgerichtheid, plannen en organiseren, oordeelsvorming, gespreksvaardigheden, luisteren en afbakenen opdracht. 

Doelgroep

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 25 jaar haar sporen verdiend in het trainen van professionals met de In Company Training klantgericht gespreksvoering. Onder andere bij Top Drie Beste Werkgevers, Rode Kruis, onderwijs en bedrijfsleven. Bij ROC TOP kleinschalig onderwijs en klantgericht communiceren. Deelnemers leren met diverse persoonlijke stijlen van klant om te gaan: leren door te doen. De diverse gesprekstechnieken worden tijdens de training geoefend door voorbeelden vanuit de eigen praktijk in te brengen. En hierop feedback te ontvangen en deze in te zetten in de eigen dagelijkse praktijk.

Wij verwijzen ook naar de uitgebreide Leergang Coaching en Communicatie voor professionals - Foundation Level is begin 2012 door NOBCO/EMCC met het European Quality Award gecertificeerd. Coaching in Organisaties is vanaf 2013 geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Coaching in Organisaties heeft ruime ervaring bij grotere en kleinere bedrijven met trainingen communicatieve vaardigheden en persoonlijk leiderschap, klantgericht communiceren en coachen. Astrid Anna Kuin, senior trainer en (team)coach. Zij is bedrijfskundige met als specialisatie training communicatie en teambuilding. 

Doelstelling

De cursist verwerft inzicht in de eigen persoonlijke stijl en weet naar gelang gesprekssituatie en gesprekspartner(s) een keuze te maken uit meest passende gesprekstechnieken om tot een zo effectief mogelijk resultaat en optimale relatie met patiënt te komen. De cursist leert ook om bij problemen in samenspraak met patiënt tot beste oplossing te komen en opdrachten duidelijk af te bakenen. En deze informatie terug te koppelen naar leidinggevende. Cursist leert feedback te geven en te ontvangen, vanuit respect en zonder oordeel, helder en transparant. 

Inhoud

In overleg met de opdrachtgever en de cursisten en afgestemd op gewenste resultaten en praktijkvoorbeelden deelnemers, maken wij gebruik van de volgende onderdelen:

 • Communiceren, gelaagdheden in luisteren en open vragen stellen
 • Effectieve communicatie, heldere doelstelling afstemmen met klant, opdrachtformulering en uitvoering, begrenzing
 • Diverse gespreksmodellen, tips klantgerichte gespreksvoering (LSD; open vragen stellen, samenvatten en besluitvorming; afronding en terugkoppeling)
 • De diverse klanten, o.a. de lastige klant, de assertieve klant: hoe mee om te gaan
 • Fasering in de communicatie met de klant (contact/contract tot afronding/evaluatie en terugkoppeling) met klant. Reserve: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming.
 • Feedback geven en ontvangen (respect, zonder oordeel; voortgang bewakend) (klantgericht, oplossingsgericht) 
 • Gezamenlijke beeldvorming; afspraken cultuur (probleem aannemen, uitvoering, terugkoppeling) 
 • Nee zeggen, grenzen stellen (tijd/opdracht bewaken)
 • Wet van Maier: E = K x A
 • Leren door te doen: inbreng lastige klantsituaties, oefenen gesprekstechnieken en feedback
 • Reserve: Inzicht in je eigen persoonlijke gespreksstijl en bijsturen 
 • Terugkoppeling naar de leidinggevende, de betrokkenen in de organisatie (klant evaluatie, effectiviteit)

Intakegesprek

In een intakegesprek met opdrachtgever en bij start van de training worden de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers besproken en zoveel mogelijk geïntegreerd in het programma. Daarnaast worden de persoonlijke leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Actieplan van de deelnemer.

In Company Training, maatwerk per klant

Tijdens de training wordt de uitleg over de diverse modellen over communicatie en gespreksvoering afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van leervragen van de deelnemers uit hun praktijk. Training een dagdeel. Of twee dagdelen in overleg met opdrachtgever.

Maatwerk Programma

In overleg met de deelnemende organisatie wordt een maatwerk programma aangeboden. Deze kunt u via coach@kuincoaching.nl opvragen. of neem geheel vrijblijvend contact op met onze contactpersoon. Al onze partners zijn senior trainers met ervaring op de werkvloer in profit en non-profit organisaties.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat op basis van een aantal dagdelen.

Trainers/Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior trainer met 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Training Effectieve Communicatie. Haar kracht zit in het klantgericht begeleiden van teams en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie communicatietrainingen en teambuilding/effectiviteit in resultaten naar klanten.  Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel  Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaal-communicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.