Opleiding Jeugdconsulent

Niveau
Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van Bender
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 Bender heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 5 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Bender, Orteliuslaan 879 in Utrecht Papendorp
6 feb. 2020 tot 4 jun. 2020
Toon rooster
event 6 februari 2020, 10:55-10:55, Module1: Achtergronden en wettelijk kader Jeugdwet
event 13 februari 2020, 10:55-10:55, Module1: Achtergronden en wettelijk kader Jeugdwet
event 5 maart 2020, 10:55-10:55, Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin
event 12 maart 2020, 10:55-10:55, Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin
event 19 maart 2020, 10:55-10:55, Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin
event 26 maart 2020, 10:55-10:55, Module 3: Vormen van Jeugdhulp
event 2 april 2020, 10:55-10:55, Module 3: Vormen van Jeugdhulp
event 9 april 2020, 10:55-10:55, Module 3: Vormen van Jeugdhulp
event 16 april 2020, 10:55-10:55, Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
event 14 mei 2020, 10:55-10:55, Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
event 4 juni 2020, 10:55-10:55, Module 5: Proeve van bekwaamheid Jeugdconsulent
Zwolle: Mercure Zwolle, Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
3 mrt. 2020 tot 16 jun. 2020
Toon rooster
event 3 maart 2020, 09:30-16:30, Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Jeugdwet
event 10 maart 2020, 09:30-16:30, Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Jeugdwet
event 17 maart 2020, 09:30-16:30, Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin
event 24 maart 2020, 09:30-16:30, Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin
event 31 maart 2020, 09:30-16:30, Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin
event 7 april 2020, 09:30-16:30, Module 3: Vormen van Jeugdhulpwolle
event 14 april 2020, 09:30-16:30, Module 3: Vormen van Jeugdhulp
event 12 mei 2020, 09:30-16:30, Module 3: Vormen van Jeugdhulp
event 19 mei 2020, 09:30-16:30, Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
event 26 mei 2020, 09:30-16:30, Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
event 16 juni 2020, op afspraak, Module 5: Proeve van bekwaamheid Jeugdconsulent
Eindhoven: Hotel Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 5595 XB Leende
9 apr. 2020 tot 10 sep. 2020
Toon rooster
event 2 april 2020, 09:30-16:30, Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Jeugdweting Jeugdconsulent
event 9 april 2020, 09:30-16:30, Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Jeugdweting Jeugdconsulent
event 16 april 2020, 09:30-16:30, Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin
event 14 mei 2020, 09:30-09:30, Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin
event 28 mei 2020, 09:30-16:30, Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin
event 4 juni 2020, 09:30-16:30, Module 3: Vormen van Jeugdhulp
event 11 juni 2020, 09:30-16:30, Module 3: Vormen van Jeugdhulp
event 18 juni 2020, 09:30-16:30, Module 3: Vormen van Jeugdhulp
event 26 juni 2020, 09:30-16:30, Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
event 2 juli 2020, 09:30-16:30, Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
event 10 september 2020, 09:30-16:30, Module 5: Proeve van bekwaamheid Jeugdconsulent

Beschrijving

De opleiding tot jeugdconsulent in 4 modules en een 5e module om te bewijzen hoe bekwaam jij bent voor de praktijk.

Als jeugdconsulent of als jeugdprofessional bij een gemeente krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen (en zijn gezin) bij betrokken zijn. Als je nieuw bent in het vak, je gaat herintreden of je krijgt jeugdhulp als nieuw aandachtsgebied in je takenpakket, dan is deze gedegen, praktijkgerichte opleiding een interessante optie voor je. Deze opleiding bestaat uit vijf modules . 

Voor wie?
Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional bijeen gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddo…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

"Wat voor vooropleiding heb ik nodig?"

Gevraagd door Rosemarie - 31-05-2017 15:34
Voorwaarde voor deelname aan de opleiding jeugd consulent is dat je een relevante MBO-4 of HBO-opleiding hebt. Daarnaast is deze opleiding heel erg geschikt voor mensen die zich willen om- of bijscholen tot jeugdconsulent.
Beantwoord door Emilie Verbunt (Springest adviseur)

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Jeugdconsulent, Jeugdrecht, Jeugdwet, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdzorg.

De opleiding tot jeugdconsulent in 4 modules en een 5e module om te bewijzen hoe bekwaam jij bent voor de praktijk.

Als jeugdconsulent of als jeugdprofessional bij een gemeente krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen (en zijn gezin) bij betrokken zijn. Als je nieuw bent in het vak, je gaat herintreden of je krijgt jeugdhulp als nieuw aandachtsgebied in je takenpakket, dan is deze gedegen, praktijkgerichte opleiding een interessante optie voor je. Deze opleiding bestaat uit vijf modules . 

Voor wie?
Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional bijeen gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddomein werkzaam te zijn? Ga je weer herintreden?  Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt.

Wat krijg je?
Module 1 Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet (2 uur zelfstudie) 2 dagen
Module 2 De jeugdige en zijn gezin (4 uur zelfstudie)3 dagen
Module 3 Jeugdhulp en Jeugdbescherming (6 uur zelfstudie)3 dagen 
Module 4 Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen (2 uur zelfstudie)2 dagen
Module 5 Proeve van bekwaamheidoptioneel

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Jeugdwet
Leer de regels en het proces van de Jeugdwet

In module 1 krijg je een juridische basis over de Jeugdwet waarbij de vertaling gemaakt wordt naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk. We zorgen voor een goede afwisseling van theorie en actieve werkvormen. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Visie en uitgangspunten van de Jeugdwet, 1 gezin-1 plan-1 regisseur;
- De (model) verordening, besluit van de Jeugdwet; PGB -financiering;
- Omgaan met (privacygevoelige) gegevens;
- Afbakening Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz);
- Hoe de jeugdzorg voorheen was georganiseerd en wat nu de route voor een kind is;
- De toegangsmogelijkheden voor de Jeugdwet;
- Partijen die betrokken zijn bij de toegang en de uitvoering van de Jeugdwet;
- De rol van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMKH)) oftewel Veilig Thuis.

Module 2: Doelgroep jeugd en gezin
Deze jeugdigen en ouders kom je tegen

In deze module krijg je meer kennis over de jeugdige en zijn gezin die je tegenkomt in het jeugddomein. De meest voorkomende (ontwikkelings)stoornissen worden besproken en de gevolgen daarvan op het dagelijks functioneren. Hierdoor kun je een inschatting maken in welke mate er problemen zijn bij het welzijn en de veiligheid, het opvoeden & opgroeien van jeugdigen. Ook wordt aandacht besteed aan ouders die problemen hebben met opvoeden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Verloop van de ontwikkeling van jeugdigen;
- Jeugdigen met psychiatrische problematiek;
- Jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking en/of zintuiglijke beperking;
- Jeugdigen met chronisch (somatische) aandoening (o.a Stofwisselingsziekte);
- Jeugdigen met dyslexie;
- Draagkracht /draaglast jeugdige /ouders en het gezin als systeem;
- Ouders met beperkte opvoedvaardigheden (vanuit eigen problematiek, zoals licht verstandelijk beperkt (LVB)/psychiatrie/chronisch ziek);
- Signaleren van latente opvoedingsvragen;
- Relevante onderzoeksgegevens van de diverse doelgroepen;
- Inzicht in behandelmogelijkheden en zonodig aanvullend advies opvragen.

Module 3: Jeugdhulp en Jeugdbescherming
Wat je als professional moet weten over mogelijke oplossingen en rapporteren

Deze module geeft je inzicht in verschillende vormen van jeugdhulp, zodat je samen met de jeugdige en zijn ouders en andere professionals kunt bepalen wat voor hen maatwerk is. De inhoud van de maatregelen van jeugdreclassering worden ook besproken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Preventie en lokale ondersteuningsmogelijkheden van het gezin/netwerk;
- Participatieladder Jeugd; participatieladder Gezin; participatieladder Onderwijs; participatieladder Vrije tijd;
- Eigen kracht van het gezin/ sociaal netwerk; gebruikelijke zorg van ouders;
- Vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen, maatwerkvoorzieningen, respijtzorg, gecertificeerde instellingen;
- Regisseurschap in jouw gemeente en samenwerking met lokale instanties zoals scholen;
- Jeugdbescherming vanuit vrijwillig en gedwongen kader;
- Jeugdreclassering en VIV jeugd (verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd);
- Arrangementen en gezins-/familiegroepsplannen.

Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
Hoe kan je de jeugdige (en zijn gezin) activeren?

Je start deze module met een e-module waarmee basiskennis wordt overgedragen. In de klassikale cursus bieden wij je twee intensieve en actieve cursusdagen aan. Naast verdieping op de theorie gaan we vaardigheden oefenen. Op de laatste (mid)dag oefen je een (deel van een) gesprek met een acteur.

De volgende onderwerpen komen aan bod vanuit de eigen praktijk:
- Wat zijn de doelen, de structuur en de inhoud van het gesprek?;
- Hoe voer je het gesprek met een jeugdige (en zijn gezin)?;
- Wat is de afweging met wie (eerst) in gesprek en waarom?;
- Hoe is jouw gesprekshouding en met welke vaardigheden maak jij een open dialoog mogelijk?;
- Wat zijn jouw krachten en valkuilen in een gespreksvoering?;
- Hoe ga je om met ‘weerstand’ in bepaalde gesprekken?;
- Hoe leid je een gesprek in en maak je bijvoorbeeld gebruikelijke zorg van ouders bespreekbaar?;
- Hoe maak jij de verhouding draaglast/draagkracht van de individuele gezinsleden en als systeem bespreekbaar?;
- Hoe breng je het netwerk in kaart en maak je gebruik van instrumenten ter visualisatie voor jeugdigen (en zijn gezin) tijdens het gesprek?;
- Het betrek je jeugdige, ouders en hulpverleners bij elkaar tijdens het proces?;
- Hoe bouw jij een samenwerkingsrelatie op met jeugdige/ouders?

Module 5: Proeve van bekwaamheid 
Met dit bekwaamheidscertificaat in de pocket ben jij dé jeugdprofessional

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid bestaat uit een kennisgedeelte en een praktijkgedeelte. In de kennistoets worden vragen gesteld over de inhoud van alle modules. Deze toets maak je thuis. Je krijgt van de docent persoonlijk een reactie. Daarna voer je de praktijkopdracht uit “het voeren van een keukentafelgesprek”. Van te voren krijg je gegevens van een jeugdige (en zijn gezin) en je kunt je thuis hierop voorbereiden. Voor het gesprek met de jeugdige kom je naar onze locatie in Utrecht. Daar voer je het gesprek met de jeugdige (een acteur). Na het gesprek krijg je de gelegenheid te reflecteren op je werkwijze en hoor je van de acteur én van de beoordelaar hoe zij vonden dat het gesprek ging. Je krijgt waardevolle tips mee, waardoor je gesprekken met jeugdigen (en hun gezinnen) hierna nog beter gaan verlopen. Het laatste onderdeel van de proeve is het maken van een rapportage. Thuis verwerk je de gegevens uit het keukentafelgesprek in een familie-/gezinsplan en maak je een reflectieverslag van het gesprek. Deze worden nagekeken door de docent en ook hierop krijg je feedback.

Evaluatie
De beoordelaar geeft voor alle onderdelen een score en aan de hand daarvan wordt bepaald of je de proeve met goed gevolg hebt afgelegd

Wat leer je?

Je leert…
- belangrijke onderwerpen binnen de huidige Jeugdwet (zoals de Toegang) en hoe het vanuit de vorige wetgeving was geregeld;
- over verschillende juridische maatregelen en met welke partijen je te maken hebt binnen deze wetgeving;
- over de beperkingen en stoornissen en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren van de jeugdige en zijn gezin;
- zorgvuldig onderzoek te doen met aandacht voor de balans in draagkracht/draaglast en adequaat met elkaar samen te werken;
- verschillende vormen van jeugdhulp,  vrij toegankelijk en op indicatie en vanuit jeugdbescherming;
- jeugdreclassering en VIV jeugd (verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd);
- doelen formuleren, een gezinsplan opstellen van waaruit een passende ondersteuning kan worden onderbouwd met als doel ‘veilig en gezond’ opgroeien;
- een afweging te maken met wie het gesprek gevoerd moet worden, waarin verschillende belangen een rol spelen;
- bewust te worden wat jouw houding en non-verbale signalen zijn binnen de interactie met de jeugdige en zijn ouders en welke invloed hebben op het proces en het resultaat.

Je ontvangt per module (1 tot en met 5)  een “Certificaat”, indien je minimaal 80% van de desbetreffende modules van de opleiding Jeugdconsulent hebt gevolgd. Hierop staan de accreditatiepunten vermeld.

Accreditatie
De opleiding jeugdconsulent is SKJ geaccrediteerd met 95 punten.


Het sociaal domein is een ontzettend omvangrijk onderwerp waarover je eigenlijk nooit genoeg kunt weten. Daarom hebben we hiervoor een zeer ruim en gevarieerd aanbod aan cursussen ontwikkeld. Zo kun je nieuwe stof eigen maken en blijven groeien in jouw functie. Bij scholing voor één persoon kun je kiezen voor een open inschrijving en coaching-on-the-job. Wil je een incompany cursus? Dan maken wij een opleidingstraject op maat.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

   

"Wat voor vooropleiding heb ik nodig?"

Gevraagd door Rosemarie - 31-05-2017 15:34
Voorwaarde voor deelname aan de opleiding jeugd consulent is dat je een relevante MBO-4 of HBO-opleiding hebt. Daarnaast is deze opleiding heel erg geschikt voor mensen die zich willen om- of bijscholen tot jeugdconsulent.
Beantwoord door Emilie Verbunt (Springest adviseur)

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.